پرداخت صورتحساب

پرداخت پیش پرداخت به منظله درخواست رسمی و قطعی خرید نرم افزار بوده و تنها در صورت لغو پذیرش درخواست توسط شرکت نرم افزاری لنون مبلغ پیش پرداخت عودت داده می شود.

اطلاعات امنیت پرداخت و نماد اعتماد الکترونیک شرکت نرم افزاری لنون وابسته به شرکت نو آوران ارتباط عصر افراتک در انتهای همین صفحه قابل مشاهده و بررسی میباشد.

فرم پرداخت صورتحساب